ESEMÉNYEK
FOTÓ
VIDEÓ
HOGYAN SEGÍTHETSZ? - HOW TO HELP
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
Ellátások, kedvezmények

Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények:

1. családi pótlék
2. gyermekgondozási segély (GYES)
3. gyermeknevelési támogatás (GYET)
4. anyasági támogatás
5. terhességi gyermekágyi segély (csak biztosított szülők)
6. gyermekgondozási díj (csak biztosított szülők)
7. gyermekápolási táppénz (csak biztosított szülők)
8. gyermek után járó szabadság (csak biztosított szülők)

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai:

1. rendszeres gyermekvédelmi támogatás
2. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
3. gyermektartásdíj megelőlegezése
4. étkezési térítési díjkedvezmény
5. ingyenes tankönyvellátás
6. gyermekek napközbeni ellátása

Gyermekek utáni ellátásban részesülők kedvezményei:

1. gyermeknevelés mellett folytatott tanulmányok esetén
2. kedvezmény, mentesség a felsőoktatásban
3. munkaügyi központok által támogatott képzések
4. munkaadó által igényelhető kedvezmény a gyermeket gondozó, nevelő szülő után
5. életkezdési támogatás (babakötvény)
6. tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után járó ellátások
7. családi adókedvezmény
8. egyéb lehetőségek, információk

Legfrisebb információk az ellátások formáiról és összegéről: a minisztérium honlapján az alábbi címen:
 
http://www.nefmi.gov.hu/szocialis-csalad/tajekoztatas-tanacsadas/gyermekek-utan-jaro-ellatasok

Családi pótlék

Ki jogosult a családi pótlékra?
- a még nem tanköteles gyermek
- az általános iskolában vagy középiskolában /szakiskolában/ tanuló gyermek maximum 20 éves koráig, a sajátos nevelési igényű gyermek pedig 23 éves korig. A tanulói jogviszonyt a tanintézmény igazgatója az „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról" c. nyomtatványon igazolja.

Hol kell igényelni?
A családi pótlékra vonatkozó igénylést az „Igénybejelentés családi pótlékra" c. nyomtatványon a munkáltatónál, vagy a lakhely szerint illetékes Kincstárnál kell benyújtani

Szükséges iratok:
- az igénylő személyi igazolványa
- lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ kártyája
- a gyermek TAJ kártyája
- ha tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által kiállított formanyomtatványon igazolás szükséges (ennek kiállítására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult)
- az egyedülállóságot igazoló okirat (ha a gyermek házasságon kívül született, akkor egy saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat arról, hogy mióta neveled egyedül a gyereket, ha a szülők elváltak, akkor a bírósági határozat)

Határidő: a szülést követő 60 napon belül érdemes igényelni, mert visszamenőleg csak két hónapra jár.

A nyomtatvány neve: „Igénybejelentés nevelési ellátásra"

Hová kell benyújtani: a munkáltatóhoz, vagy a lakóhely szerint illetékes Kincstárhoz.

A Magyar Államkincstár címe: 1054 Budapest Hold u. 4. A különféle családtámogatási ellátások nyomtatványai, valamint a kitöltésükhöz szükséges tájékoztató a honlapjukról letölthető. www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelkapcs/csaladtegyeb/nyomtatvanyok

2010-ben a családi pótlék összege az alábbiak szerint alakul:
a családi pótlék havi összege gyermekenként:
- egy gyermeket nevelő egyedülálló 13.700.-Ft- két gyermeket nevelő egyedülálló 14.800.- Ft- három v. több gyermeket nevelő egyedülálló 17.000.- Ft- tartósan beteg, súlyosan fogyatékost nevelő 25.900.- Ft

További támogatásra lehet még számítani amennyiben a jelenleg a törvényhozás előtt lévő „Legyen jobb a gyerekeknek!" című nemzeti stratégia azon pontja, mely szerint a három-és többgyermekesek, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők családi pótlékát az átlagosnál nagyobb mértékben kívánják emelni.

Magasabb összegű családi pótlék

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a betegség fennállásáig, illetőleg a gyermek 18 . életévének betöltéséig.

Magasabb összegű családi pótlék igénylése


Az igénylő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékesÁllamkincstár.
A kérelemhez csatolni kell az „Igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről” elnevezésű nyomtatványt, melyet a gyermekklinika, gyermekkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa ad ki.
Amennyiben a szakvélemény szerint a gyermek nem jogosult a magasabb összegű ellátásra, a szülő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti annak felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól.
A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárás során új igazolást állít ki.
A tizennyolcadik életévét betöltött személy hol igényelheti a magasabb összegű családi pótlék megállapítását?
A lakóhelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságánál.
Nagykorú személy esetében a Kincstár hivatalból – illetőleg az igénylő kérelmére – szakvéleményt kér az Orvosszakértői Intézetétől, arra vonatkozóan, hogy az igénylő a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette-e, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett-e. Az orvosi bizottság szakvéleménye alapján fogják az igényt elbírálni.

Saját jogán jogosult

A tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától.
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy
- az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul.
- az a tizennyolc évesnél idősebb személy, aki tizennyolcadik életévének a betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ez az állapot egy éve tart, vagy előreláthatólag legalább egy évig fennáll.

Gyermekgondozási segély /GYES/

Ki tarthat igényt a GYES-re?
- a nem biztosított szülők a szülés napjától a gyermek 3 éves koráig igényelhetik
- biztosított szülők a GYED lejárta után, a gyermek 2-3 éves koráig
- tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig
- ikreknél a tanköteles kor eléréséig
A GYES-t igénybe vevő szülő a gyermek másfél éves koráig nem folytathat kereső tevékenységet. Bármelyik szülő igénybe veheti.

Összege:
• az öregségi nyugdíj legkisebb összegével azonos - 8% nyugdíjjárulék
- alapösszeg 28.500.- Ft
- ikrek esetén 57.000.- Ft

Mellékelni kell:
- az igénylő személyi igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ-kártyája
- az igénylő adókártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- ha magán nyugdíjpénztár tagja, akkor a belépési nyilatkozat példánya
- munkaviszony esetében a munkáltató részéről fizetés nélküli szabadság engedélyezése
- munkanélküliség esetén megszüntető vagy a szüneteltető határozat
- ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által formanyomtatványon kiállított igazolás szükséges - ennek kiadására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult

A nyomtatvány neve:
• Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra

Hol kell igényelni:
• a munkáltatónál vagy a Kincstár helyi kirendeltségénél további információ és letölthető nyomtatvány a www.allamkincstar.gov.hu oldalon

Gyermeknevelési támogatás (GYET, vagy főállású anyaság)

Ki élhet ezzel a lehetőséggel? A GYET-et az a szülő veheti igénybe, aki három, vagy több kiskorú gyermeket nevel. A támogatás a legkisebb gyermek három éves korától 8 éves koráig jár.

Igényelhető:
• a lakóhely szerint illetékes Kincstárnál az „Igénybejelentés gyermekgondozási támogatásra" elnevezésű nyomtatványon, letölthető nyomtatvány www.allamkincstar.gov.hu

Mellékelni kell:
- az igénylő személyi igazolványa és lakcímnyilvántartó kártyája
- az igénylő TAJ-kártyája
- az igénylő adókártyája
- a gyermek TAJ-kártyája
- ha tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos a gyerek, akkor szakorvos által formanyomtatványon kiállított igazolás szükséges - ennek kiadására gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa jogosult
- az egyedülállóságot igazoló okiratot (ha a gyerek házasságon kívül született, akkor egy saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozat arról, hogy mióta neveled egyedül a gyereket, ha a szülők elváltak, akkor a bírósági határozat)

Határidő:
- a szülést követő 60 napon belül érdemes igényelni, mert visszamenőleg csak 2 hónapra jár.

A nyomtatvány neve: Igénybejelentés nevelési ellátásra

Hova kell benyújtani: a munkáltatóhoz vagy a Kincstárhoz, melynek honlapjáról letölthető a szükséges nyomtatvány www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelkapcs/csaladtegyeb/nyomtatvanyok

Gyermekgondozási díj (GYED)

A biztosított szülők vehetik igénybe a szülési szabadság lejárta után a gyerek két éves koráig. Mindkét szülő igénybe veheti, amennyiben jogosult rá.

Összege:
a naptári napi átlagkereset 70%-a, de 2007-ben legfeljebb 91.700 Ft. Ebből még levonják a 8% nyugdíjjárulékot valamint a személyi jövedelemadó előleget.

Hová kell benyújtani:
a munkáltatóhoz illetve a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárhoz, munkanélküli járadékban részesülőknek pedig a Megyei Munkaügyi Központhoz

A nyomtatvány neve:
Igénybejelentés gyermek-gondozási díjra Letölthető az Országos Egészségbiztosítási Pénztár honlapjáról www.oep.hu

További benyújtandó iratok
- A gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata,
- Magán-nyugdíjpénztár tagjának a záradékkal ellátott belépési nyilatkozatot
- A biztosítás megszűnését követően igényelt ellátásnál az „Igazolvány az egészségbiztosítási ellátásokról" szóló igazolást
- A 14%-os egészségbiztosítási járulék fizetéséről szóló megállapodást (ha a biztosított ennek alapján van biztosítva)

Gyermekápolási táppénz

Egyedülálló szülőknek
1-3 év között 84 nap/gyermek/év
3-6 év között 42 nap/gyermek/év 84 nap/gyermek/év
6-12 év között 14 nap/gyermek/év 28 nap/gyermek/év

Gyermek után járó szabadság
- 1 gyermek után 2 nap
- 2 gyermek után 4 nap
- 3 vagy több gyermek után 7 nap

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Kinek ítélhető meg?
Az a gyermek részesülhet rendszeres gyermekvédelmi támogatásban,
- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át
- ha a gyermeket egyedülálló szülő, vagy más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek súlyosan beteg, vagy fogyatékos

Mit nyújthat a kedvezmény?
- igénybe vehető vele a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye- pénzbeli támogatás (július és november)
- ingyenes tankönyv
- egyéb kedvezményekre jogosultság (Étkezési díjkedvezmény, ingyenes tankönyv)

Hová forduljunk a kérelemmel?
- a lakóhely szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalához

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Jogosult a gyermeket nevelő család, amelyik időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.
Elbírálása a területileg illetékes önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Étkezési térítési díjkedvezmény
Jogosult:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, alsó tagozatos 100%-os kedvezményre jogosult
- oktatási intézményben tanuló (felső tagozatos) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 50%-os kedvezményt kap
- három, vagy többgyermekes családban élő 50%-os
- tartósan beteg, vagy fogyatékos 50%-os kedvezményre jogosult

Ingyenes tankönyvellátás


Jogosult
- nappali rendszerű oktatásban tanuló tartósan beteg
- fogyatékos- pszihés fejlődési zavarral küzdő (dyslexiás, dysgraphiás)
- három, vagy többgyermekes családban élő
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
Az ingyenes tankönyvellátásra vonatkozó igényt az iskola által meghatározott időpontig kell bejelenteni, igazodva az iskolai tankönyvrendeléshez.

Egyéb gyermekjóléti ellátások

Körébe tartozik a gyermekek napközbeni ellátása.

Jogosult:
- akit egyedülálló, vagy idős személy nevel
- akiről a család szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni
- akinek fejlődése érdekében van szüksége az ellátásra

- Formái:
- bölcsőde
- családi napközi
- házi gyermekfelügyelet
- óvoda
- iskolai napközi

Munkaügyi központok által támogatott képzések

A munkaügyi hivatal által támogatott képzésben azok az vehetnek részt, akik:
- gyesen
- gyeden
- gyeten vannak, vagy
- ápolási díjat kapnak

Feltétel:
- a képzés heti óraszáma 20 óránál kevesebb
- a gyermek GYES esetén az 1 éves kort, GYED esetén a másfél éves kort betöltötte
- az anya nem folytat kereső tevékenységet

Munkaadó által igényelhető kedvezmény a gyermekét nevelő, gondozó szülő után

A munkaadó számára a TB-járulék 50%-os csökkentésével honorálja az állam a gyermekgondozásról a munkába visszatérő munkavállaló foglalkoztatását.

Feltétel:
- a munkaerőpiacról tartósan távol lévő személyt a munkáltató minimum 9 hónapja foglalkoztatja és további 3 hónapra szóló továbbfoglalkoztatását vállalja

„Babakötvény" (életkezdési támogatás)

Jogosult:
- minden 2005. december 31. után született magyar állampolgárságú, magyarországi lakhelyű gyermek

Mértéke:
- 2008-ban 42.500.-Ft

Igénylése:
- a Kincstár hivatalos úton értesül a gyermek születéséről, megnyitja a számlát, és erről értesítést küld a családnak további információ: www.allamkincstar.gov.hu/babakotveny/tudnivalok

Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermek után járó ellátások

Fajtái:
- ápolási díj
- emelt összegű családi pótlék
- GYES a gyermek 10 éves koráig
- étkezési kedvezmény (50%-os)
- ingyenes tankönyv

Az ápolási díj

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló
- súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy
- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az ápolási díj összege azonos az alapösszeggel, mely 2011-benl 29.500,- Ft).

Az ápolási díjat az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

A súlyosan fogyatékos beteget ápoló személy abban az esetben is jogosult az ápolási díjra, ha számára saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) állapítanak meg, feltéve, hogy a súlyosan fogyatékos betegre tekintettel megállapított ápolási díjat a nyugdíj megállapítása időpontjában több mint tíz éve folyósítják.

A települési önkormányzat képviselő-testülete a rendeletében meghatározott feltételek esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy gondozását végzi.

A díj összege ebben az alapösszeg 80%-a 2011-ben 23.600,- Ft.

A súlyosan fogyatékos személyt ápoló hozzátartozó az önkormányzatnál kérheti a fokozott ápolást igénylő személy után járó ápolási díj megállapítását., melynek összege az alapösszeg 130%-a, 2011-ben 38.350,- Ft).

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell: a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy. A háziorvos az igazolását

- az orvos szakértői szerv szakvéleménye, vagy

- a megyei gyermek-szakfőorvos igazolása, vagy

- a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény vagy

- területileg illetékes szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki.

A háziorvos a súlyos fogyatékosság tényéről szóló igazolást a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján is kiállíthatja.

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezményt a három, vagy több gyermeket nevelő családokban az anya, vagy vele egy háztartásban élő házastársa igényelheti abban az esetben, ha az igénylő éves jövedelme nem haladja meg a 6 millió forintot. Háromnál több gyermek esetén ez az összeghatár gyermekenként 500 ezer forinttal emelkedik.
Mértéke: 4.000.- Ft/hó/gyermek
Az adóelőleg befizetésére vonatkozó nyilatkozatot évente januárban kell benyújtani. A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt az alábbi link:
http://blog.rsmdtm.hu/2011/01/adoeloleg-nyilatkozat-nagy-a-tet/

A gyermekek ellátásával kapcsolatos legfrissebb információk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának honlapján az alábbi linken találhatóak:
http://www.nefmi.gov.hu/szocialis-csalad/tajekoztatas-tanacsadas/gyermekek-utan-jaro-ellatasok

Egyéb lehetőségek

Szociálisan rászorulóknak lehetőségük van igénybe venni ingyenes jogi segítséget ("nép ügyvédje"), valamint krízishelyzetben lévők (pl. egyedülálló szülő nem tudja elhelyezni gyermekét kórházi gyógykezelése alatt) az önkormányzatokon keresztül elérhető un. helyettes szülő intézményével is élhetnek. (további információkat találhatunk a www.feherkereszt.hu oldalon.)
További hasznos információk találhatók még a Szociális- és Munkaügyi Minisztérium honlapján a www.szmm.gov.hu -n, vagy a www.magyarorszag.hu oldalon

A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának ügyfélszolgálata:
Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Központi telefonszám: (1) 473-8100
Ügyfélszolgálat: 1054 Budapest, Hold u. 1.
Tel.: 795-3168
Félfogadási idő: H-Cs: 9-15, P: 9-13
E-mail: ugyfelszolgalat@szmm.gov.hu

Kismamabérlet

Azok a budapesti bejelentett lakcímmel rendelkező anyukák, akik GYES-en, vagy GYET-en vannak az alábbiak szerint igényelhetnek kedvezményes BKV bérletet:
http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/190?SSID=95c516a2b83782d8d2578f3e562c983c

Budapesti közüzemi díjhátralékosoknak

A Hálózat Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány célja a szociálisan rászorult fővárosi polgárok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében, ha önerejükből nem képesek fedezni, továbbá megfelelnek az Alapítvány támogatási feltételeinek.
A Hálózat Alapítvány támogatásai csak valamely szociális szervezet (pl. családsegítő központ) ajánlásával vehetők igénybe. A támogatás iránti kérelmet és annak mellékleteit az adott szociális szervezethez kell benyújtani. Az Alapítvány nem fogad kérelmeket közvetlenül a kérelmezőtől.
Bővebben: http://www.dbrt.hu/index.php?id=70

1952. évi IV. törvény - Családjogi törvény

2. § (1) A gyermektartásdíj megelőlegezésének akkor van helye, ha

a) a bíróság a tartásdíjat jogerős határozatában már megállapította vagy van olyan külföldi bíróság, vagy más hatóság által hozott jogerős határozat, amelyet a Magyarországon élő gyermek javára nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján kell végrehajtani, és

b) a gyermektartásdíj összegének behajtása átmenetileg lehetetlen, továbbá

c) a gyermeket gondozó szülő vagy más törvényes képviselő nem képes a gyermek részére a szükséges tartást nyújtani,
feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét.

(2) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A gyámhivatal a gyermektartásdíj behajthatatlanságát a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett eredménytelen végrehajtást követően állapítja meg. Az eredménytelen végrehajtást, illetve a végrehajtás szünetelését kimondó foglalási jegyzőkönyv hat hónapnál régebbi nem lehet.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg számításánál a kérelem benyújtása időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni a 19. § (4) bekezdésében meghatározott személyeket.

(5) Nincs helye a gyermektartásdíj megelőlegezésének, ha a kötelezett

a) lakóhelye olyan államban van, ahol a tartásdíj nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem érvényesíthető, vagy

b) külföldi tartózkodási helye ismeretlen, vagy

c) sorkatonai szolgálatának idejét tölti, vagy

d) a jogosulttal közös háztartásban él, vagy

e) rendszeres jövedelmére, illetve egyéb vagyonára vezetett végrehajtás három éven át nem járt eredménnyel.

(6) Nincs helye továbbá a gyermektartásdíj megelőlegezésének

a) részösszegű megfizetés vagy részösszegű behajthatóság esetén, ha ennek mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja, vagy

b) lejárt gyermektartásdíj esetén.

(7) A feltételek fennállása esetén a gyermektartásdíj megelőlegezése a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, illetve a már megállapított gyermektartásdíj továbbfolyósítható addig az időpontig, ameddig a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb huszadik évének betöltéséig."

15. § (1) A Gyvt. 24. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a gyermektartásdíj megelőlegezését jogerősen megállapítják, az a kérelem benyújtásától esedékes. A folyósítás időtartama a kérelem benyújtásának napjától az alapul szolgáló ok előrelátható fennállásáig, legfeljebb azonban három évig tart. Indokolt esetben a megelőlegezés folyósítása - egy alkalommal - legfeljebb további három évre ismételten elrendelhető.